Vocalele sunt sunete ce se rostesc fără ajutorul altui sunet., Semivocalele sunt sunete care seamănă cu vocalele, dar nu se pot rosti singure și nu pot forma singure silabă., Consoanele sunt sunete care se rostesc cu ajutorul unei vocale și nu pot forma singure silabă., Diftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală și o semivocală, alăturate, rostite în aceeași silabă., Triftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală și două semivocale, alăturate, rostite în aceeași silabă., Hiatul este grupul de sunete alcătuit din două vocale, alăturate, rostite în silabe diferite., Într-o silabă există o singură vocală., A, Ă, Î (Â) sunt întotdeauna vocale., E, I, O, U sunt atât vocale ,cât și semivocale..

Tema

Fonturi

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?