1) Este foarte conştient de estetică, frumuseţea mediului înconjurător a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 2) Poate uşor să-şi amintească informaţia scrisă sub formă de numere, fraze a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 3) Învaţă mai bine văzând informaţia a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 4) Înţelege şi reactualizeaza uşor informaţia prezentată în imagini, tabele, diagrame a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 5) Poate să-şi amintească acurat detaliile auzite în conversaţii sau lecturi a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 6) Au aptitudini verbale puternice ce includ un vocabular bine dezvoltat a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 7) Sunt adesea etichetaţi ca „hiperactivi” a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 8) Are abilităţi puternice de vizualizare şi poate să „caute” în minte pentru a „vedea” informaţia a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 9) Poate să facă un scenariu în imagini a informaţiilor pe care le citeşte a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 10) Pot să diferenţieze tonuri, ritmuri, note muzicale şi adesea au talente muzicale de excepţie a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 11) Dă multă atenţie limbajului corporal şi ţine să-l interpreteze a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 12) Învaţă mai bine dacă îşi folosesc mâinile şi mişcările corporale a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic 13) Învaţă mai bine făcând ceea ce se exemplifică a) Stilul de învățare vizual b) Stilul de învățare auditiv c) Stilul de învățare kinestezic

Stiluri de învățare

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?